×
×

เกี่ยวกับ อบต. บึงศาล

จังหวัดนครนายก

เกี่ยวกับอบตบึงศาล

ในพื้นที่ป่ากว้างใหญ่เป็นพื้นที่ป่าอุดมไปด้วยช้างที่มีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากช้างพวกนั้นมักจะลงมากินที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า "บึงคชสาร" พระเจ้าตากสินมหาราช "คลองคชสาร" ไปมา” คลองบึงศาล” จถึงปัจจุบัน

ประกาศ อบต.บึงศาล จังหวัดนครนายก

ประกาศ อบต.บึงศาล การเปิดเผยราคาและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง

×

ติดต่อ